Michael Porter Jr. knows Mizzou Arena

Missouri freshman basketball player Michael Porter Jr. takes time on Sept. 29, 2017 to expand on his first trips to Mizzou Arena as fifth grader.
Up Next
Missouri freshman basketball player Michael Porter Jr. takes time on Sept. 29, 2017 to expand on his first trips to Mizzou Arena as fifth grader.

Porter House? With Michael Porter Jr. and co., Tigers expect to inject life back into Mizzou Arena

September 29, 2017 08:44 PM